فروشگاه تراکنش قرن

هر دو محصول زیر توسط گروه برنامه نویسی تراکنش قرن تولید شده و به صورت کامل قابلیت سفارشی شدن را دارا می باشند.

جهت سفارشی کردن هریک از محصولات بعد از خرید محصول پایه قابلیت های افزایشی درخواستی توسط تیم برنامه نویسی تراکنش قرن براورد هزینه خواهد گردید

پشتیبانی رایگان آموزش رایگان بروزرسانی رایگان هزینه نهایی (ریال) سفارش
وب سایت اطلاع رسانی (نسخه پایه) شش ماه یک ماه 150/000/000
فروشگاه الکترونیکی (نسخه پایه) سه ماه دو هفته 200/000/000