بازدید جناب آقای دکتر مسرور مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره ز جدیدترین محصولات شرکت مهندسی تراکنش قرن

بازدید جناب آقای دکتر مسرور مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره سازمان منطقه آزاد انزلی از جدیدترین محصولات شرکت مهندسی تراکنش قرن 

 


تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۵/۱۳ - ۳:۰۵:۵۱ PM