بازدید جناب آقای دکتر امینی مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری و توسعه انزلی و جناب مهندس محمدی خواه

بازدید جناب آقای دکتر امینی مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری و توسعه انزلی و جناب مهندس محمدی خواه

 


تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۵/۱۳ - ۳:۰۵:۰۰ PM