تحقیق و توسعه

تحقیق و توسعه

افزایش رقابت و انگیزه بقاء، بسیاری از سازمان‌ها را بر آن داشته است که فعالیت‌های خود را بر روی تولیدات اساسی و توانمندی‌های محوری متمرکز نمایند که این امر مستلزم سرمایه‌گذاری در تحقیقات و ایجاد نوآوری‌های فنّاورانه می‌باشد.

انجام تحقیقات در سازمان‌ها باهدف حمایت از نوآوری صورت می‌گیرد و فعالیت‌های (R&D) باید فرصت‌های کسب‌وکار جدیدی خلق کرده و یا کسب‌وکار فعلی سازمان را متحول نماید. پیچیدگی‌های تحقیقات مبتنی بر دانش، فنّاوری و نوآوری و نیز پویایی کسب‌وکار و بازار، سازمان‌ها را مجبور کرده تا در حجم، مقیاس، موقعیت مکانی و جهت‌گیری فعالیت‌هایشان تجدیدنظر کنند.

امروزه (R&D) تأثیر مستقیمی بر نوآوری، بهره‌وری، کیفیت، سطح استاندارد زندگی، سهم بازار و نیز دیگر عواملی که در افزایش توان رقابتی سازمان‌ها مؤثر هستند، دارد. با ظهور پدیده جهانی‌شدن روش‌های کسب فنّاوری نیز تغییر کرده و روش‌های جدیدی خلق گردیده که به کشورها و سازمان‌ها امکان دستیابی به تحقیقات در سطوح مختلف را می‌دهد. ازاین‌رو شرکت مهندسی تراکنش قرن در بهار سال 92 بخش (R&D) جدید خود را تأسیس و هدف آن را بر سه محور متمرکز نموده است.

 

1. دولت الکترونیک             2. شهر هوشمند             3. شهروند الکترونیک