سامانه جامع آرامستان ها

تعریف

این سامانه به‌منظور مکانیزه نمودن همه‌ی فرآیندها و خدمات قابل‌ارائه آرامستان ها ایجادشده است و به‌گونه‌ای طراحی‌شده است که به سریع‌ترین روش برای همراهان متوفی و ساده‌ترین روشی برای کاربران سازمانی خدمت‌رسانی نماید.

  امکانات                                                                                      ویژگی ها

 • ثبت و نگهداري کليه اطلاعات متوفي از طريق بیمارستان‌ها، پزشکي قانوني و مردم و...
 • کاملاً فرآیند محور دارای امنیت بالا در مقابله با قرار تهدیدات امنیتی شناخته‌شده
 • تخصيص آمبولانس و صدور برگه مأموریت
 • تخصيص محل دفن
 • ثبت اطلاعات متوفي و مراحل پذيرش تا انجام امور دفن در نرم‌افزار صورت گرفته و دريافت گزارش‌های موردنیاز از نرم‌افزار امکان‌پذیر می‌باشد.
 • ثبت خدمات دريافتي از طريق پايانه حمل متوفي
 • ایجاد توسعه و یا نظارت بر احداث و توسعه گورستان‌ها
 • دريافت مکانيزه متوفي توسط سردخانه و پذيرش متوفي در واحد پذيرش متوفيات
 • انجام کار لازم جهت حمل، تغسل، تکفن، تدفین و انجام مراسم
 • ارائه کليه خدمات موردنیاز و درخواستي به متوفيات
 • تهیه آمار و اطلاعات کامل مربوط به متوفیات و ارتباط با مراکز اطلاعات
 • ارائه گزارش‌های متنوع بر اساس اسناد صادره، اطلاعات متوفي، محله‌ای دفن و...
 • بدون نیاز به نصب هرگونه نرم‌افزار در سیستم کاربران سازمانی
 • انجام کليه عمليات فروش قبر و آرامگاه و صدور سند
 • امکان به‌روزرسانی بدون محدودیت
 • صدور صورتحساب خدمات و انجام عمليات بانکي به روش الکترونيکي و مکانيزه
 • صدور فیش‌های دريافت خدمات به روش خودکار
 • امکان استفاده از تبلت و گوشی همراه در محدوده سازمان و یا خارج آن با نظر مدیر سیستم
 • خدمات دريافت متوفي از شهرستان
 • قابليت ارائه خدمات در بستر اينترنت و اينترانت
 • دارای رابط‌های اطلاعاتی جهت قرار دادن اطلاعات عام با نظر مدیر سیستم به مردم جهت جستجو متوفی _ خرید آنلاین قبور و سایر خدمات...